Stránky o autobusech DP hl.m.Prahy

Garáže Řepy

03.11.2000 03:09

Historie řepských garáží se začíná psát již ve druhé polovině 60. let 20. století, kdy ostatní garáže dopravního podniku měly problémy s kapacitou, neboť autobusová doprava v hlavním městě zrovna prodělávala velký rozmach. Druhým důvodem k úvahám o jejich výstavbě byl fakt, že na levém břehu Vltavy se v té době nacházely pouze jedny autobusové garáže, garáže Dejvice. První projekt vznikl v roce 1969 a podle něho mělo být v Řepích umístěno 115 autobusů. V roce 1974 došlo k přepracování projektové dokumentace a kapacita řepských garáží byla navýšena na 315 vozidel. Stavba byla zahájena o dva roky později. Autobusové garáže Řepy byly otevřeny  15.srpna 1982, přeložen sem byl kompletně personál i vozový park garáží Dejvice, do Dejvic se naopak nastěhoval personál a vozidla ze zrušených garáží Pangrác. Hlavní garážovací hala je vybavena spodním odtahem spalin, do komplexu kromě ní patří ještě gumárny, diagnostické středisko, mytí spodků vozů, stanoviště denního ošetření vozidel a ještě mnoho dalších zázemí, převážně pro zaměstnance. K 1. lednu 1983 bylo v Řepích umístěno 165 autobusů, většina typu Karosa ŠM 11, 22 nových vozů Karosa B731 a po několika kusech dalších variant řady Š a řady 700. V následujících letech se počet autobusů zvyšoval, byly dodávány jak standardní vozy B 731 (a později i Karosa B732), tak i maďarské kloubové autobusy Ikarus 280. Vrcholem byl rok 1991, kdy garáže provozovaly celkem 287 vozů (poslední autobusy typu ŠM 11 byly vyřazeny v průběhu roku 1988). Po sametové revoluci počet vozidel klesal až na 230 kusů k 1. lednu 1994. To již bylo zařazeno 19 kloubových autobusů Karosa B741, které nahradily některé ikarusy. V dalších letech byl již početní stav na přibližně stejné úrovni. V roce 1996 přišel do Řep první nízkopodlažní autobus Irisbus Citybus 12m evidenčního čísla 3006. O tři roky později byl vyřazen poslední řepský Ikarus 280. V posledních letech naopak počet garážovaných autobusů mírně roste, k 1. lednu 2007 se zde nacházelo 283 vozidel, největším počtem je zde zastoupen Citybus 12M a dále Karosy B951, B931 a B 732. Nachází se zde i kloubové vozy B 741, B 941 a B 961Od roku 2004 nahrazují Řepy i zrušené dejvické garáže. Garáže Řepy jsou po Garážích Hostivař druhými nejmladšími garážemi v Praze. Garáže Řepy jsou označovány číslem 7. Tímto označením se značí především vozy, které v Garážích Řepy parkují.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode